Almara s.r.o.
webdesign - návrhy, řešení, optimalizace, příp. redesign webových prezentací a systémů
internet, hardware, prodej elektronických součástek
Společnost ALMARA s.r.o. je vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 31251

WWW aplikace

 • InternetovĂ© obchody, objednávkovĂ© systĂ©my U kaĹľdĂ© z tÄ›chto aplikacĂ­ si zákaznĂ­k mĹŻĹľe objednat administrátorskĂ© rozhranĂ­ pro on-line správu obchodu
  (zboží, kategorie zboží, evidence odběratelů, aktuální informace apod.).
 • WebovĂ© katalogy - podobnĂ© jako internetovĂ© obchody,
  ale bez možnosti objednání zboží on-line.
 • Aplikace pro správu webu - zákaznĂ­k mĹŻĹľe objednat administrátorskĂ© rozhranĂ­ pro on-line správu katalogu (zboží, kategorie zboží, aktuálnĂ­ informace, vĂ˝prodej, apod.).
 • E-learning - vzdÄ›lávánĂ­ po internetu
 • RezervaÄŤnĂ­ systĂ©my - systĂ©my pro on-line rezervacĂ­ urÄŤitĂ˝ch prostĹ™edkĹŻ, například ja moĹľno rezervovat motokáry dle ÄŤasovĂ©ho rozvrhu pro jednotlivce nebo skupiny.
  Opět je zde vytvořeno administrátorské rozhraní pro správce systému.
 • On-line obchodovánĂ­ na burze
 • Aplikace pro zadávánĂ­ aktualit na www stránkách - aplikace kterou dodáváme samostatnÄ› nebo k obchodĹŻm a objednávkovĂ˝m systĂ©mĹŻm
 • Tipy dne - aplikace kterou dodáváme samostatnÄ› nebo k obchodĹŻm a objednávkovĂ˝m systĂ©mĹŻm
 • Registrace zákaznĂ­kĹŻ - aplikace kterou dodáváme samostatnÄ› nebo k obchodĹŻm a objednávkovĂ˝m systĂ©mĹŻm
 • HromadnĂ© zasĂ­lánĂ­ aktuálnĂ­ch nabĂ­dek a informacĂ­ - aplikace kterou dodáváme samostatnÄ› nebo k obchodĹŻm a objednávkovĂ˝m systĂ©mĹŻm
 • Statistiky návštÄ›vnosti stránek - poskytujeme zákaznĂ­kĹŻm jejichĹľ stránky běží pod domĂ©nou 2. stupnÄ› na našem serveru
 • Tvorba rozšiĹ™ujĂ­cĂ­ch modulĹŻ www obchodĹŻ
 • Správa databázĂ­ nabĂ­zenĂ©ho zboží
 • Import/export datovĂ˝ch souborĹŻ do/z www obchodĹŻ
 • ProvázánĂ­ www prezentacĂ­ a aplikacĂ­ na další aplikace (sklady, účetnictvĂ­,...)
WWW prezentace
© Almara s.r.o. webdesign Almara s.r.o. 2007